Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 
Název vyhlášky Účinnost
   
OZV č. 2/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 21.2.2012
OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2023

OZV c. 3/2022 o užívání plakátových ploch

7.1.2023

OZV č. 4/2022 o nočním klidu

7.1.2023

OZV č. 5_2022 o místním poplatku ze psů

1.1.2023

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

22.2.2023

OZV obce Strukov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

3.7.2023

OZV obce Strukov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

OZV obce Strukov o místním poplatku ze psů

1.1.2024

 

 Usnesení zastupitelstva Účinnost
Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2022, které se konalo dne 19. 12. 2022  

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2023, které se konalo dne 6. 2. 2023

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2023, které se konalo dne 16. 3. 2023

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2023, které se konalo dne 15. 6. 2023.pdf

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2023, které se konalo dne 14. 9. 2023.pdf

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 6/2023, které se konalo dne 24. 10. 2023.pdf

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2023, které se konalo dne 12. 12. 2023.pdf

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 8/2024, které se konalo dne 10. 1. 2024.pdf

 

Usnesení zasedání obecního zastupitelstva č. 9/2024, které se konalo dne 9. 4. 2024.pdf