Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

hlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 
Název vyhlášky Účinnost
   
OZV 3-2019 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strukov.doc  1.1.2020
OZV 2-2019 o místním poplatku ze psů obec Strukov.doc  1.1.2020
OZV č. 2/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 21.2.2012
OZV č. 1 / 2021 obec Strukov k mistnimu_poplatku_za obecní systém_odpadove_hospodarstvi 2022.docx

1.1.2022

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2023

OZV č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

1.1.2023

 

 Usnesení zastupitelstva Účinnost
   
 UZ 9-2020UZ 10-2020UZ 11-2020UZ 12-2020, UZ 13-2021UZ 14-2021  UZ 15-2021 UZ 16-2021,UZ17-2022,UZ18-2022,UZ 19-2022,UZ 20-2022UZ 1-2022  

 rozpočtové opatření 2022 č. 1, č. 2,  č. 3, č. 4,  č. 5, č. 6,č. 7,č. 8