Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost a historie

Obec Strukov

Strukov leží na břehu řeky Tepličky v rovinaté krajině úrodné Hané a je vzdálen jen asi 8 km na jih od města Uničov. Území o výměře 47 ha je domovem 152 obyvatel.
Obec byla založena v roce 1789 na pozemcích bývalého žerotínského panského dvora v místě 4 menších rybníků, který v té době patřil augustiniánskému klášteru ve Šternberku. Po zrušení většiny klášterů na základě dekretu Josefa II. zůstala řada volných pozemků i v okolí Žerotína, proto zde na konci 18. století vznikla malá osada. Původní název Strokanice, německy Strokowitz, který se používal až do roku 1880, se zřejmě odvozuje od jména úředníka, který pozemky přiděloval. V letech 1960 - 1990 byl Strukov  sloučen se sousedním Žerotínem. V současnosti je opět samostatnou obcí.
K památným objektům patří zejména smírčí kříž ze 16. století, kamenná zvonice z roku 1852 a socha sv. Jana Nepomuckého, patrona a ochránce obce, jemuž jsou každoročně zasvěceny také tradiční hody. V obci se narodil významný moravský historik prof. PhDr. František Hrubý.
Obyvatelé Strukova jsou široko daleko pověstní svými přezdívkami, takže podle vlastních jmen je v obci ani najít nelze. Tato tradice zde žije již od starostování pana Jakuba Hrubého, kterému nikdo neřekl jinak než Veveřica. Prý byl velmi pracovitý a vstával na pole se slepicemi. Další přezdívky jsou jistě neméně výstižné - Tauzn, Mrkva, Kokáč, Arimatej, Achil, Kartáč, Džohinek, Ašiček, Stalin, Gorny, Jidáš či Šprdlečka.
Chloubou Strukova je nový obecní úřad, jehož prostory slouží rovněž ke společenským a kulturním akcím. Obec je plynofikována, má vybudován vodovod a kanalizaci. Vedle sportovišť a udržovaného dětského hřiště si mohou obyvatelé i návštěvníci příjemně odpočinout v nově realizovaném biocentru u rybníka.
Během roku se koná řada společenských akcí, mezi něž se řadí tříkrálová sbírka, jedlička, šmigrust, hody, fotbalový turnaj, HOBBY výstava, vánoční besídka a besedy s fotografem Jindřichem Štreitem.

Strukov

Historie a současnost obce Strukov.

Obec Strukov se nachází v nížinné oblasti na vysušených rybnících severní části olomouckého kraje v úrodné rovinné části asi uprostřed mezi městy  Šternberk – Litovel a Uničov.Územím obce protéká  říčka Teplička pramenící v podhůří Jeseníků nad Paseckým Žlebem . Nadmořská výška obce je 228 m n/m s průměrnými ročními srážkami 621 mm.s rozlohou 49 ha

 Obec byla založena v roce 1789 a to na pozemcích zrušeného dvora v Žerotíně , který tehdy patřil Augustiánskému klášteru  ve Šternberku.Když v dobách panování císařovny Marie Terezie a zvláště pak jejího syna císaře Josefa II. počala vláda mnohé kláštery rušit , roku 1784 došlo i na klášter Šternberský. Statky zabrala vláda pro tak zvaný náboženský
 fond , ze kterého se  zřizovaly nové fary a nové duchovní správy na venkově. Na pozemcích však nechtěla sama hospodařit , proto byly za laciný peníz rozdělovány drobnému obyvatelstvu , které na nich zakládalo osady. Tak vznikl Strukov . První osídlenci pocházeli z Uničovska – z obcí Šumvald , Troubelic , Lazců, Litovelska a.t.d.
Usedlosti v průměru hospodařily na 3 – 4 ha , což živilo rodiny s velkými obtížemi

Název obce je rozporuplný. První měl být údajně odvozen od úředníka , který přiděloval pozemky a zněl – Strokanice , užíval se asi do roku 1880 německy pak Strokowitz.
 Od roku 1960 do 1990 , kdy byla obec sloučena s obcí Žerotín její úřední název zněl Žerotín – Strukov.
Od roku 1990 je obec opět samostatná a její název zní Strukov.

Současnost

V současné době má obec 77 popisných čísel se 162 obyvateli , kteří se živí zemědělstvím, řemesly, drobným podnikáním a ostatní dojíždí za prací do okolních měst. 
V územním plánu obce je vymezeno 10 stavebních míst, které jsou však v majetku soukromých osob. Všechny domky jsou obsazeny, bohužel dosti jen jednou osobou.V roce 2005 se prodali 3 uvolněné nemovitosti mladým rodinám.
Dopravní obslužnost obce je dobrá. Autobusové spojení s městy Uničov, Olomouc zajišťuje autodopravce Connex.

Obec má svoji hospodu, která se v současné době pronajímá pouze na jednorázové akce. Postavila si nový obecní úřad, který také slouží k různým kulturním aktivitám.
Dále vlastní pěkné fotbalové a dětské hřiště. V roce 1999 vybudovala  na 3,5 ha „Biocentrum“ s malým rybníkem, které má sloužit k obnově fauny a flóry v krajině,  dosud velmi intenzivně obdělávané. Obec provedla velkou výsadbu v okolí obce cca 400 stromů. V roce 2002 byla obec zplynofikována.

Po zřízení krajů patří obec pod pověřený úřad ve Šternberku. Jinak jsme členy Mikroregionu Uničovsko a Mikroregionu Šternbersko.

Památkové objekty
Zvonice, smírčí kříž, socha sv.Jana Nepomuckého, která byla v roce 2003 generálně opravena, socha Panny Marie uprostřed návsi. Obrázek panny Marie u potoka. Sluneční hodiny na č.p. 23.

Významný rodák obce 
Narodil se zde Prof.PhDr. František Hrubý  historik Moravy na rodném domku  č. p. 7  je umístěna pamětní deska.

Z kulturních akcí
Jsou pravidelně konané HODY a to vždy v neděli, která je bližší k datu 16. května svátku sv. Jana Nepomuckého. Koná se venkovní pobožnost s průvodem kolem vesnice se zastaveními u soch a obrázku Panny Marie. Po této mši následuje lidová veselice.
Dále 5.7. se koná fotbalový turnaj „ memoriál Jana Ryšavého“
Tradice v obci: na smrtnou neděli chodí děvčata po Jedličce, na velikonoce chlapci po šmikustru, dále chodí Mikuláš a Tři králové.