Obec Strukov

V současné době má obec 72 popisných čísel se 152 obyvateli, kteří se živí zemědělstvím, řemesly, drobným podnikáním a ostatní dojíždí za prací do okolních měst. Z drobného podnikání máme na č.p. 37 vyhlášenou prodejnu spojovacího materiálu pana Jaroslava Sládka, na č.p. 15 opravnu el.motorů manželů Melcrových a na č.p. 30 stolařství pana Martina Kota.

Obec má svoji hospodu, která je v pronájmu pana Drahoslava Šina, která má letní zahrádku. Postavila si nový obecní úřad , který také slouží k různým kulturním aktivitám.
Dále vlastní pěkné fotbalové, volejbalové a dětské hřiště. V roce 1999 vybudovala na 3, 5 ha „Biocentrum“ s malým rybníkem , které má sloužit k obnově fauny a flóry v krajině, dosud velmi intenzivně obdělávané. Obec provedla velkou výsadbu v okolí obce cca 400 stromů. V roce 2002 byla obec zplynofikována.

Více informací o obci
fotograf