Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Projekt "Dětské hřiště" byl realizován za přispění státního

rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Publicita 

 Dětské hřiště

2 Starší

Uzemní plán obce Strukov

B-II.3.pdf,A1ZCV.pdf, A2HLV.pdfA3 VPS.pdfB-II.2.pdf

B2KOV.pdfA2 HLV.pdfB3 ZPF.pdfA 1 ZCU.pdfA 3 VPS.pdf

NAVRH.doc

ODUVODNENI.doc


Publikováno 31. 7. 2019 16:58

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.a25.5.2019

priloha_643803192_0_Informace - vyhlášení voleb, harmonogram(3) (3).pdf 

 min. počet členů a místo konání voleb do EP 2019.docx

školení členů OVK.docx

oznámení o místě a čase do voleb EP.docx


Publikováno 25. 6. 2018 16:33

Pozvánka vzpomínkové odpoledne - F. Hrubý

Obec Strukov pořádá

Vzpomínkové odpoledne

u příležitosti 130. výročí narození strukovského rodáka

prof. PhDr. Františka Hrubého

 

V rámci vzpomínkového odpoledne bude představena kniha „Prof. PhDr. František Hrubý, život a dílo historika Moravy“, autora PhDr. Jaromíra Hublara, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Vzpomínkové odpoledne se koná v neděli 10. prosince 2017 v sále obecního hostince ve Strukově ve 14. hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení – starosta obce Strukova Jiří Hubáček
 2. Vystoupení hostů

– historik prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

– moderátorka Společnosti Alše Balcárka PhDr. Jaroslava Čajová

 – za strukovské občany paní Eva Brožová

 1. Představení knihy – PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.
 2. Promítání dokumentu ze slavnostního odhalení pamětní desky prof. PhDr. Františka Hrubého ve Strukově 24. 8. 1947  
 3. Závěr oficiálního programu
 4. Sousedské posezení

 Strukovské občany, přátele obce a příznivce prof. PhDr. Františka Hrubého  srdečně zve obec Strukov.


Publikováno 23. 11. 2017 10:19

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace.pdf

Odpověď na žádost.pdf


Autor: Žaneta Hrubá, DiS. Publikováno 26. 10. 2017 8:54

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO HOSTINCE

Datum konání: 20. 10. 2016 - 30. 11. 2016

 Obec Strukov dle § 39  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

 zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU

OBECNÍHO POHOSTINSTVÍ

Předmětem pronájmu je nemovitost č.p. 72, na parc. č. ½, zapsána na LV č. 10001 pro k. ú. Strukov, obec Strukov, okres Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc., a to pro účel provozování hostinské činnosti

 Případní zájemci mohou podávat písemně přihlášky do výběrového řízení v zalepené obálce na podatelnu Obecního úřadu ve Strukově, v termínu nejpozději do 30. 11. 2016 do 10:30 hod.

Obálka bude označena heslem „NEOTVÍRAT“, označením „Výběrové řízení – obecní pohostinství“ a adresou odesílatele. O termínu konání výběrového řízení budou zájemci informováni.

 

Přihláška do výběrového řízení na pronájem pohostinství musí obsahovat:

 1. Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství zájemce
 2. Adresu trvalého pobytu (příp. doručovací adresu), kontaktní informace
 3. Živnostenský list na podnikání v oboru
 4. Podnikatelský záměr (představu o provozu pohostinství), představu o době trvání nájmu
 5. Praxi v oboru pohostinství
 6. Nabídka měsíčního nájemného v Kč.

 

Zasláním písemné žádosti o pronájem obecního pohostinství ve Strukově nevzniká účastníkovi řízení právní nárok na uzavření nájemní smlouvy v návaznosti na předmět pronájmu.

Obec Strukov si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, případně od něj odstoupit či tento záměr zrušit. Účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto záměru.

Pro více informací kontaktujte pana Jiřího Hubáčka, starostu obce na tel.: 724 155 729.

 

Ve Strukově 20. října 2016       

 

………………..……………………………..

Jiří Hubáček, starosta obce

 


Publikováno 24. 10. 2016 16:30

FOTOGALERIE STRUKOV

Fotografie z akcí naleznete zde:http://strukov.rajce.idnes.cz/


Publikováno 18. 2. 2015 18:46

2 Starší