Aktuality


!!! Ve středu dne 26.9.2018 ZAVŘENO z důvodu čerpání dovolené !!!

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018

Veškeré informace o nadcházejících volbách do zastupitelstva obce Strukov najdete na úřední desce: https://urednideska.alis.cz/obec-strukov/kategorie/volby

Vzor kandidátní listiny včetně Prohlášení kandidáte stáhněte zde: VZOR - Kandidátní listina včetně Prohlášení kandidáta.pdf

Vzor petiční listiny stáhněte zde: VZOR - Petiční listina (003).doc

nebo na stránkách Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/volby-2018-cl-4236.htmlPřednáška s geologickým zaměřením

V pátek 2. února 2018 v 18:00 hod. se uskuteční na obecním úřadě v zasedací místnosti přednáška s geologickým zaměřením (o horninách, polodrahokamech a drahokamech).POPLATKY A STOČNÉ V ROCE 2018

Platba za stočné (splašková kanalizace) a místních poplatků za odpad a psy v obci Strukov

 Bližší informace o plátcích poplatků za odpady a psy jsou ve vyhláškách č. 2/2014 a č. 4/2011.

Poplatek za odpady na 1 osobu na rok činí 350,- Kč. Splatnost je 30.6.2018, při úhradě na splátky je splatnost 30.9.2018.

Poplatek za 1 psa na rok činí 60,- Kč. Splatnost je 30.6.2018.

Stočné pro rok 2018 činí 47,20Kč/1m3 , celkem tedy  1652 Kč na 1 osobu. Splatnost je 30.11.2018.

 

Číslo účtu pro platbu poplatků:  107-4645190217/0100 Komerční banka

variabilní symbol pro platbu poplatků za odpad    1337+číslo popisné

variabilní symbol pro platbu poplatků za psa        1341+číslo popisné

variabilní symbol pro platbu poplatků za stočné   2321+číslo popisné

Pokud bude možné, tak do poznámky uveďte příjmení, o jaký poplatek se jedná (odpady/pes/stočné) a číslo popisné.

Částku za stočné je možné uhradit i ve více splátkách, v tomto případě do poznámky připište  „částečná úhrada“.

PROSÍME O UVEDENÍ SPRÁVNÉHO ČÍSLA POPISNÉHO A OSTATNÍCH ÚDAJŮ, ABY PLATBA BYLA SPRÁVNĚ PŘIŘAZENA!

Poplatky můžete uhradit i hotovostní platbou na pokladně obecního úřadu ve Strukově.

Úřední hodiny 

pondělí 8:00 - 10:30 16:00 - 18:00
úterý 8:00 - 10:30  
středa 8:00 - 10:30 16:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 10:30  
pátek 8:00 - 10:30  

Pro více informací: ucetni@strukov.czPozvánka vzpomínkové odpoledne - F. Hrubý

Obec Strukov pořádá

Vzpomínkové odpoledne

u příležitosti 130. výročí narození strukovského rodáka

prof. PhDr. Františka Hrubého

 

V rámci vzpomínkového odpoledne bude představena kniha „Prof. PhDr. František Hrubý, život a dílo historika Moravy“, autora PhDr. Jaromíra Hublara, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Vzpomínkové odpoledne se koná v neděli 10. prosince 2017 v sále obecního hostince ve Strukově ve 14. hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení – starosta obce Strukova Jiří Hubáček
 2. Vystoupení hostů

– historik prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

– moderátorka Společnosti Alše Balcárka PhDr. Jaroslava Čajová

 – za strukovské občany paní Eva Brožová

 1. Představení knihy – PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.
 2. Promítání dokumentu ze slavnostního odhalení pamětní desky prof. PhDr. Františka Hrubého ve Strukově 24. 8. 1947  
 3. Závěr oficiálního programu
 4. Sousedské posezení

 Strukovské občany, přátele obce a příznivce prof. PhDr. Františka Hrubého  srdečně zve obec Strukov.Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace.pdf

Odpověď na žádost.pdfPlatba za stočné (splašková kanalizace) a místních poplatků za odpad a psy v obci Strukov

Poplatky na rok 2017 je možné uhradit od 1. února 2017.

Bližší informace o plátcích poplatků za odpady a psy jsou ve vyhláškách č. 2/2014 a č. 4/2011.

Poplatek za odpady na 1 osobu na rok činí 350,- Kč.

Poplatek za 1 psa na rok činí 60,- Kč.

Stočné pro rok 2017 činí 42,58 Kč/1m3 , celkem tedy (zaokrouhleno) 1490 Kč na 1 osobu.

 

Číslo účtu pro platbu poplatků:  107-4645190217/0100 Komerční banka

variabilní symbol pro platbu poplatků za odpad    1337+číslo popisné

variabilní symbol pro platbu poplatků za psa        1341+číslo popisné

variabilní symbol pro platbu poplatků za stočné   2321+číslo popisné

Pokud bude možné, tak do poznámky uvést text a o jaký poplatek se jedná:   

příjmení, odpady/pes/stočné, číslo popisné

Částku za stočné je možné uhradit i ve více splátkách, v tomto případě do poznámky připište  „částečná úhrada“.

PROSÍME O UVEDENÍ SPRÁVNÉHO ČÍSLA POPISNÉHO A OSTATNÍCH ÚDAJŮ, ABY PLATBA BYLA SPRÁVNĚ PŘIŘAZENA!

Poplatky můžete uhradit i hotovostní platbou na pokladně obecního úřadu ve Strukově.

Úřední hodiny 

pondělí 8:00 - 10:30 16:00 - 18:00
úterý 8:00 - 10:30  
středa 8:00 - 10:30 16:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 10:30  
pátek 8:00 - 10:30  

Pro více informací: ucetni@strukov.czZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO HOSTINCE

Datum konání: 20. 10. 2016 - 30. 11. 2016

 Obec Strukov dle § 39  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

 zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU

OBECNÍHO POHOSTINSTVÍ

Předmětem pronájmu je nemovitost č.p. 72, na parc. č. ½, zapsána na LV č. 10001 pro k. ú. Strukov, obec Strukov, okres Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc., a to pro účel provozování hostinské činnosti

 Případní zájemci mohou podávat písemně přihlášky do výběrového řízení v zalepené obálce na podatelnu Obecního úřadu ve Strukově, v termínu nejpozději do 30. 11. 2016 do 10:30 hod.

Obálka bude označena heslem „NEOTVÍRAT“, označením „Výběrové řízení – obecní pohostinství“ a adresou odesílatele. O termínu konání výběrového řízení budou zájemci informováni.

 

Přihláška do výběrového řízení na pronájem pohostinství musí obsahovat:

 1. Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství zájemce
 2. Adresu trvalého pobytu (příp. doručovací adresu), kontaktní informace
 3. Živnostenský list na podnikání v oboru
 4. Podnikatelský záměr (představu o provozu pohostinství), představu o době trvání nájmu
 5. Praxi v oboru pohostinství
 6. Nabídka měsíčního nájemného v Kč.

 

Zasláním písemné žádosti o pronájem obecního pohostinství ve Strukově nevzniká účastníkovi řízení právní nárok na uzavření nájemní smlouvy v návaznosti na předmět pronájmu.

Obec Strukov si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, případně od něj odstoupit či tento záměr zrušit. Účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto záměru.

Pro více informací kontaktujte pana Jiřího Hubáčka, starostu obce na tel.: 724 155 729.

 

Ve Strukově 20. října 2016       

 

………………..……………………………..

Jiří Hubáček, starosta obce

 FOTOGALERIE STRUKOV

Fotografie z akcí naleznete zde:http://strukov.rajce.idnes.cz/
Publikace sponzora.jpg


Uložit

14. 12. Lýdie

Zítra: Radana
test

logo_ok.gif

Zpracování publikace v roce 2017 o historikovi prof. PhDr. Františku Hrubém finančně podpořil Olomoucký kraj.

 


obec Strukov


http://www.czechpoint.cz/web/index.php

http://www.moravska-cesta.cz/

http://unicovsko.cz/mikroregion/index.php

Mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/strukov/

Uložitlogo_ok.gif

Uložit

Návštěvnost stránek

121898